Korszerűbb hulladékgazdálkodás a Zemplénben

A megvalósult KEOP-1.1.1/C/13-2013-0003 azonosítószámú projekt hosszú távon lehetővé teszi az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás területén a hulladékgazdálkodási rendszer költség-hatékonyságának javítását. Elsősorban a kevert települési hulladékok gyűjtése, a komposztálási tevékenység és depónia művelése során, a járművek és munkagépek beszerzésével, valamint az RFID alapú informatikai rendszer kiépítésével és a járatoptimalizálás elvégzésével biztosítható a Nyugat-Európai mintának is megfelelő korszerű hulladékgazdálkodás.

A projekt keretében kommunális gyűjtőjárművek (7 db tömörítőlapos gyűjtőjármű, 1 db mosófelépítménnyel ellátott gyűjtőjármű), különböző célgépek (kompaktor, zsákológép, traktor, kommunális célgép) további logisztikai járművek (1 db láncos konténerszállító jármű, 1 db csurgalékvízgyűjtő gépjármű, 2 db vontatható, kitolólapos pótkocsi) gyűjtőedények és szelektív gyűjtő szigetek beszerzése történt, továbbá jelentős informatikai fejlesztés elvégzésére is sor került. A projekt részeként RFID alapú edényazonosító rendszer bevezetése történt 35000 db edény bevonásával, mely hatékonyabb nyilvántartást, pontosabb számlázást, a járművekre telepítendő GPS alapú kiegészítő rendszer alkalmazásával pedig a járművek pontosabb tervezését és kihasználtságát garantálja. A modern informatikai rendszer lehetővé teszi a hatékonyabb kontrolling rendszer kiépítését és szükség szerint a kéttényezős közszolgáltatás díj bevezetését. A kevert települési hulladékok gyűjtőjáratainak hatékonyabb szervezését járatoptimalizálás keretén belül javítják, mellyel a megtett út csökkenthető, az érintett útvonalak terhelésének csökkentése is biztosítható.

A beszerzett eszközökkel és az új járműflottával a Társulás Tagönkormányzatainak területén keletkező települési hulladék begyűjtése hosszú távon biztosítottá vált, amely hozzájárul a világörökségi oltalom alatt álló környezetünk védelméhez.